درخصوص اینکه مقاله چیست و به چه مواردی پرداخته و درباره آن‌ها توضیح می‌دهد، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. اما مقاله را می‌توان باتوجه به ساختار آن و توضیحاتی که ارائه می‌دهد، از جنبه‌های مختلف تعریف کرد. مقاله، بخشی از نوشته محسوب می‌شود که نویسنده براساس تجربیات، نظرات شخصی و مشاهدات تجربی خود، به نگارش آن اقدام کرده و مقاله را براساس روند و پروسه گزینه‌های موردبحث، در بخش‌های مختلفی آورده است. بدیهی است که در مقاله، با تجزیه و تحلیل موضوع مقاله سر و کار داریم که خود می‌تواند بخش‌ها و فصل‌هایی را شامل شود. وقتی شخصی مقاله‌ای را نوشته و ارائه می‌دهد، وی در نظر دارد تا روی موضوع مربوطه، موارد مطالعاتی بیشتری را ارائه نماید.

1 نظر در “مقاله چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.