خدمات حسابداری

  • طراحی کدینگ اولیه استقرار سیستم مالی مدون
  • انجام کلیه عملیات حسابداری ، مالی و تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری
  • اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرت حساب شرکت با سایر شرکت ها
  • تهیه گزارش های لازم جهت رفع اختلافات مالی بین شرکا
  • طراحی ، پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی
  • تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی ، تامین بودجه و نظارت بر اجرای کنترل های داخلی
  • تامین و استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و براساس نیاز شرکت ها
  • طراحی کدینگ جامع حسابداری باتوجه به موضوع فعالیت و نیاز شرکت
  • طراحی کدینگ جامع انبار باتوجه به نوع فعالیت